Wiki Category: Emperor Go-Reizei

Fujiwara no Kenshi (Norimichi)

Fujiwara no Kenshi (Norimichi)

Period: Heian Period Occupation: – Family: Fujiwara no Norimichi (father) Emperor Go-Reizei (husband) Birth: – Death: – Fujiwara no Kenshi Fujiwara no Kenshi was a member of the Fujiwara Clan, more specifically the Hokke Branch of this clan, and daughter to Fujiwara no Norimichi. She would marry Emperor Go-Reizei.1 Footnotes 1.[...]

Fujiwara no Morozane

Fujiwara no Morozane

Period: Heian Period Occupation: sesshō, kampaku, dajō daijin Family: Fujiwara no Yorimichi (father) Fujiwara no Kenshi (daughter) Fujiwara no Moromichi (son) Birth: 1042AD Death: 1101AD Fujiwara no Morozane Fujiwara no Morozane (藤原 師実) was a member of the Fujiwara Clan, more specifically the Hokke Branch of this clan. He was also known[...]

Fujiwara no Yorimichi

Fujiwara no Yorimichi

Period: Heian Period Occupation: sesshō, kampaku Family: Fujiwara no Michinaga (father) Fujiwara no Shōshi (sister) Fujiwara no Kenshi (sister) Fujiwara no Ishi (sister) Fujiwara no Norimichi (brother) Fujiwara no Morozane (son) 2 daughters Birth: 992AD Death: 1074AD Fujiwara no Yorimichi Fujiwara no Yorimichi (藤原 頼通) was a member of the Fujiwara[...]

Fujiwara no Norimichi

Fujiwara no Norimichi

Period: Heian Period Occupation: kampaku, dajō daijin Family: Fujiwara no Michinaga (father) Fujiwara no Shōshi (sister) Fujiwara no Kenshi (sister) Fujiwara no Ishi (sister) Fujiwara no Yorimichi (brother) Fujiwara no Kenshi (daughter) 1 other daughter Birth: 996AD Death: 1075AD Fujiwara no Norimichi Fujiwara no Norimichi (藤原 教通) was a member[...]

Daini no Sanmi

Daini no Sanmi

Period: Heian Period Occupation: Waka Poet Family: Fujiwara no Nobutaka (father) Murasaki Shibuki (mother) Birth: 999AD Death: – Daini no Sanmi Daini no Sanmi, (大弐三位) also known as Fujiwara no Katako was a member of the Fujiwara Clan, born in 999AD. She was the daughter of Fujiwara no Nobutaka and[...]